Czym jest pogaństwo?


Krótkie wprowadzenie

Pogaństwo to duchowość, która sięga korzeniami starożytnych religii natury z całego świata. Zasadniczo zakorzenione jest w starych religiach europejskich, chociaż niektórzy wyznawcy cenią też rdzenne wierzenia innych krajów. Podobną wiarę w świętość wszystkich rzeczy można znaleźć na całym świecie. Poganie uważają ją za swoje dziedzictwo, zachowując wierzenia i wartości swoich przodków w formie dostosowanej do wymogów współczesnego życia. Celebrują świętość przyrody, czcząc boskość we wszystkim; wielkiego, niepoznawalnego ducha przenikającego wszechświat, ten widzialny i ten niewidzialny.

Poganie czczą boskość w wielu aspektach, męskich i żeńskich, jako część świętej całości. Dla poganina każdy mężczyzna i każda kobieta jest pięknym i wyjątkowym bytem. Dzieci są kochane i szanowane. Istnieje silne poczucie wspólnoty. Poganie kochają lasy i otwarte przestrzenie jako dom dzikich zwierząt i ptaków.

W pogaństwie kładzie się nacisk na osobiste doświadczenia duchowe, a poganie często doświadczają go przez związek ze światem natury, którą kochają. Poszukują duchowej jedności z boskością, dostrajając się do cykli natury, a także poprzez zgłębianie własnego wnętrza. Jako poganie, widzimy, że jedno jest odzwierciedleniem drugiego. Wierzymy, że powinniśmy spotykać boskość twarzą w twarz, w ramach własnego doświadczenia, a nie za czyimś pośrednictwem. Chociaż niektóre ścieżki mają przywódców i nauczycieli, ludzie ci służą tylko jako pomocnicy, którzy korzystają ze swojej mądrości i doświadczenia, by pomóc doprowadzić tych, którymi się opiekują, ku odkryciu własnego sensu i interpretacji boskości. Rytuały pomagają nam zharmonizować się z naturalnymi cyklami i stąd często są odprawiane na przełomie pór roku, w czasie konkretnych faz słońca i księżyca oraz w czasach zmian w naszym życiu.

W szerokim spektrum pogaństwa jest wielka rozmaitość tradycji. Odzwierciedla szeroki zakres naszych duchowych doświadczeń, gdyż wierzymy, że każdy jest wyjątkowy, a zatem duchowość każdego z nas jest równie wyjątkowa. Niektórzy poganie czczą wielu bogów i boginie, a ich imiona znane są z kart europejskiego folkloru i mitologii. Inni skupiają się na jednej Sile Życiowej bez konkretnej płci; jeszcze inni poświęcają się kosmicznej parze – Bogini i Bogu, czy Panu i Pani. Cieszymy się naszą różnorodnością, gdyż wierzymy, że każdy powinien odnaleźć własną duchowość zgodnie z tym, co dyktuje cichy, wewnętrzny głos własnej duszy. Z tego powodu szanujemy wszystkie szczerze wyznawane religie i nie nawracamy ani nie szukamy nowych członków. Inne wyznania i ogólnie społeczeństwo prosimy jedynie o tolerancję.

W tych czasach troski o środowisko i świadomości ekologicznej poganie są często w awangardzie ruchów ekologicznych. Poganie wszystkich ścieżek szanują prawa wszystkiego, co żyje, czy to ludzi, czy zwierząt, roślin czy skał. Stale jesteśmy świadomi działania przyczyn i skutków, myśli czy czynów, na ziemskie stworzenia. Zachęcamy do wolnej myśli, twórczej wyobraźni i praktycznej ludzkiej zaradności, wierząc, że są podstawą do spędzenia życia w harmonii z rytmami świata natury.