Członkostwo

Opcje członkostwa

Aby stać się Członkiem MFP, można wybrać spośród dwóch opcji członkostwa.

Opcja 1: €35 (dla par dodatkowa opłata wysokości €5)

Opłata zawiera:

Roczne członkostwo w Międzynarodowej Federacji Pogańskiej

Zniżkę na wszystkie konferencje FP i inne wydarzenia w ramach FP

Roczną subskrypcję czasopisma Pagan Dawn (Pogański Świt)

Roczna subskrypcja biuletynu Międzynarodowej Federacji Pogańskiej, Pagan World. Każde wydanie zawiera wiadomości przeznaczone dla członków MFP, którzy mieszkają w Europie. Członkowie posiadające adres emailowy otrzymują wersję online Pagan World.

Roczną subskrypcję lokalnych biuletynów Międzynarodowej Federacji Pogańskiej (w różnych językach). Członkowie posiadające adres emailowy otrzymują wersję online biuletynów MFP

Zaproszenia na wycieczki i spotkania tylko dla członków

Opcja 2: €13 (dla par dodatkowa opłata wysokości €5) Dla studentów i osób starszych funkcjonuje ulgowa taryfa wysokości € 6 (€9 dla par). Jedyna różnica pomiędzy opcją 1 i 2 to ta, że nie będziesz trzymywać czasopisma Pagan Dawn z Wielkiej Brytanii.

Opłata zawiera:

Roczne członkowstwo w Międzynarodowej Federacji Pogańskiej

Zniżkę na wszystkie konferencje FP i inne wydarzenia w ramach FP

Roczna subskrypcja biuletynu Międzynarodowej Federacji Pogańskiej, Pagan World. Każde wydanie zawiera wiadomości przeznaczone dla członków MFP, którzy mieszkają w Europie. Członkowie mający adres emailowy otrzymują wersję online Pagan World.

Zaproszenia na wydarzenia, wycieczki i spotkania

Aby dołączyć do Międzynarodowej Federacji Pogańskiej, przyślij nam list lub email i opowiedz nam w nim o sobie oraz o swoich pogańskich zainteresowaniach lub doświadczeniach, oraz poproś o formularz zgłoszeniowy. Jeśli wysyłasz list pocztą, załącz zaadresowaną kopertę z naklejonym znaczkiem pocztowym. Dzięki temu Krajowy Koordynator będzie mógł dowiedzieć się czegoś o Tobie. List zostanie oczywiście potraktowany jako poufny. Nie wysyłaj pieniędzy pocztą! Jeżeli zostaniesz przyjęty do MFP, otrzymasz od nas formularz zgłoszeniowy. Dopiero po jego wypełnieniu i przesłaniu wniesiesz opłatę członkowską w wysokości przewidzianej dla wybranej przez ciebie opcji członkostwa. Zapisów można dokonywać drogą emailową.

Płatności dla opcji z subskrypcją “Pagan Dawn” można dokonać za pośrednictwem strony www.paganfederation.org/payments.htm

Dodatkowych informacji udziela Krajowy Koordynator Międzynarodowej Federacji Pogańskiej