Czym jest wicca?

Wicca jest jedną z najbardziej wpływowych tradycji współczesnego pogaństwa. Znana też jako czarostwo, zaczęła pojawiać się publicznie we współczesnej formie w późnych latach 40-tych XX wieku. Jest to ścieżka inicjacyjna, tradycja misteryjna, która prowadzi swoich adeptów ku głębokiemu obcowaniu z siłami natury i ludzkiej psychiki, prowadząc do duchowej przemiany. Kobiety podążające tą ścieżką są inicjowane jako kapłanki, a mężczyźni jako kapłani.

 

“Wicca to jednocześnie religia i rzemiosło… Jej celem jako religii – jak każdej innej religii – jest doprowadzenie do harmonii jednostki i grupy z boską twórczą zasadą kosmosu i jej manifestacji na wszystkich poziomach. Jej celem jako rzemiosła jest osiągnięcie praktycznych celów za pomocą mocy parapsychicznych, dla dobrych, pożytecznych i leczniczych celów. W obu aspektach wyróżniające cechy Wicca to jej nastawienie na naturę, autonomia małej grupy bez podziału na kapłanów i “kongregację”, oraz filozofia twórczej biegunowości na wszystkich poziomach, Bogini i Boga to Kapłanki i Kapłana.”

Janet and Stewart Farrar, Eight Sabbats For Witches, Robert Hale, London, 1981.

 

Wicca czasem bywa nazywana Rzemiosłem Mądrych albo bardziej popularnie Rzemiosłem.

Ci, którzy pragną zostać inicjowani, muszą mieć przynajmniej 18 lat. Nikt nie nawraca na Wicca, a inicjacja nie jest nigdy oferowana. O inicjację trzeba poprosić, a dawana jest tylko tym, którzy dowiodą, że są odpowiednimi osobami. W części kowenów tradycyjnie należy czekać rok i dzień, zanim zostanie się przyjętym do Rzemiosła, chociaż w praktyce wygląda to różnie.

W Wielkiej Brytanii istnieją liczne tradycje Rzemiosła. Pierwszą gałęzią jest tradycja gardneriańska, wywodząca swoje pochodzenie od Geralda Gardnera, który ma największą zasługę w odrodzeniu współczesnego Rzemiosła. Drugą gałęzią Wicca Tradycyjnego jest tradycja tłumaczona na język polski jako aleksandryjska, bądź aleksandriańska, opierająca się na naukach Alexa i Maxine Sandersów, którzy rozwinęli idee Gardnera. Istnieje jest też linia Vivianne Crowley, która łączy obie te tradycje. Na Wyspach Brytyjskich tylko te gałęzie zaliczane są do Wicca Tradycyjnego, w odróżnieniu od Stanów Zjednoczonych, gdzie wiele innych linii, często nie związanych z oryginalnym przekazem określanych jest jako Wicca.

W ramach Rzemiosła wymienić należy też czarostwo tradycyjne, dziedziczne (rodzinne), dianiczne oraz czarownice praktykujące samotnie. Tradycyjni twierdzą, że ich metody poprzedzają współczesne odrodzenie czarostwa i że były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Dziedziczni twierdzą, że ich tradycje przekazywano w poszczególnych rodzinach przez związki krwi i małżeństwa. Czarostwo dianiczne opiera się na zasadach feministycznych, a czarownice podążające samotną ścieżką często nie są związane z żadną grupą.

 

Dla niektórych adeptów Rzemiosła, czarostwo i Wicca to dwie odrębne ścieżki, dla innych granice pomiędzy nimi obiema są bardziej rozmyte. Z pewnością słowo „wicca” jest mniej sugestywne i wywołuje mniej emocji niż „czarostwo”, ale jakie by nie były pozorne różnice miedzy nimi, obie dzielą te same wspólne wierzenia i praktyki.

Czarownice świętują osiem świąt związanych z porami roku, zwanych sabatami. Rytuały Rzemiosła, podobnie jak wszystkie pogańskie rytuały, często przeprowadza się pod gołym niebem, a ich częścią są proste rytuały, świętujące nastanie pory roku oraz dar życia. Rytuał Rzemiosła to sposób skontaktowania się z Boskością, wykraczającą poza nasze indywidualne życie, ale też sposób na zrozumienie naszego wnętrza i na kontakt z Boskością w nas samych.

Czarostwo to ścieżka magii i ścieżka miłości, poruszenie głębokiej poezji na dnie duszy, połączenie z misteriami Natury i Starych Bogów.

Organizacje

Najlepszym sposobem uzyskania szkolenia w Wicca jest szkolenie przez miejscowego nauczyciela czy kowen. Często w rzeczywistości nie ma wystarczającej liczby kowenów, by zaspokoić potrzeby wszystkich tych, którzy chcą się dowiedzieć więcej o Wicca.

Miejsca w sieci gdzie można dowiedzieć się więcej o Wicca i gdzie zabierają głos doświadczeni polscy Arcykapłani to:

www.wicca.pl
www.tradycyjne-wicca.pl
www.forum.wiccanie.pl
www.dzikigon.pl
http://wiccanie.pl 

Tam również można znaleźć informacje o odbywających się warsztatach i kursach.

Wicca w Polsce

Praktycznie do 2005 r. zainteresowanie Wicca dotyczyło osób nieinicjowanch. Podejmowały one różnorakie inicjatywy nastawione na samokształcenie, takie jak stworzenie internetowych list dyskusyjnych wicca-pl (2000 r.) i wicca-ABC (2003). Dzięki tym listom zainteresowani Wicca mogli wymieniać się poglądami, nawiązywać kontakty osobiste, organizować spotkania. Jedyna zidentyfikowana później jako inicjowana osoba, Agni Keeling mieszkając po inicjacji w Polsce, nie uczestniczyła w życiu społeczności pogańskiej, zainteresowanej Wicca.

Znaczącą datą w rozwoju Wicca w Polsce był rok 2005, kiedy Enenna, autorka już wówczas istniejącej i uznanej strony internetowej o tematce wiccańskiej – wicca.pl została inicjowana do tradycji aleksandryjskiej.

2007 r. to kolejny ważny okres w historii wicca w Polsce. Wówczas ujawnili swoją obecność Boann i Dagda, Wiccanie gardneriańscy, pracujący na kontrakcie w Polsce. W tym czasie przeprowadzili dwie tury warsztatów wiccańskich. Był to pierwszy w Polsce przypadek, warsztatów o wicca tradycyjnym prowadzonych przez osoby inicjowane.

W tym samym roku powstał polski oddział Międzynarodowej Federacji Pogańskiej. Działalność zainaugurował warsztatami wicca dianicznej, które były prowadzone przez gości z zagranicy. W tym samym roku pojawiły się kolejne, publicznie znane osoby inicjowane w Wicca, między innymi autor strony dzikigon.pl, Jelonek. W roku 2008 swoją obecność ujawniła Agni Keeling, Polka mieszkająca w Wielkiej Brytanii, inicjowana do Wicca w linii Vivianne Crowley w styczniu 1995 r. Agni Keeling wraz z mężem przeprowadziła warsztat o rytuale wiccańskim podczas konferencji PFI w maju 2008 r. w Stęszewku pod Poznaniem. Następnie na przełomie 2008 i 2009 r. przeprowadziła w Warszawie warsztaty wzorowane na londyńskich warsztatach “London Wicca Study Group”. W roku 2009 Enenna przeprowadziła spotkanie na temat Wicca w Katowicach.

Owocem tych wszystkich działań jest łatwiejszy dostęp osób zainteresowanych Wicca do rzetelnej informacji na temat tej religii. W rezultacie na przełomie 2008 i 2009 r. powstały dwa pierwsze polskie koweny Wicca tradycyjnego – jeden w linii Vivianne Crowley, prowadzony przez Agni Keeling z mężem, drugi w tradycji aleksandryjskiej, prowadzony przez Enennę i Rawimira. Aleksandriański kowen prowadzi też Jelonek. W Polsce są także przedstawiciele linii gardneriańskiej. Z uwagi na charakter tej religii nie wszystkie inicjowane osoby ujawniają ten fakt publicznie, dlatego faktyczna liczba Wiccan prawdopodobnie nigdy nie będzie znana.

Można się spodziewać, że wraz z powiększaniem się społeczności wiccańskiej, w kolejnych latach, pojawi się także więcej możliwości uczestniczenia w spotkaniach, warsztatach i innych imprezach organizowanych z myślą o ludziach zainteresowanych Wicca.